Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak vatandaşlarımızla sağlıklı bir iletişim kurulabilmesi için günümüz iletişim teknolojilerinin kullanılmasına özen göstermekteyiz.

Vatandaşlarımızın istek, şikâyet ve önerilerini aktarabilmeleri için oluşturulan Bakanlık İletişim Merkezi Sistemimiz ile başvurular alınmakta, hızlı geri dönüş, samimi yaklaşım ve tatmin edici sonuç prensibiyle her başvuru titizlikle değerlendirilmektedir.

Öncelikle gençlik ve spor ile ilgili konular olmak üzere tarafımıza ulaşan tüm başvurulara Bakanlık İletişim Merkezi birimi tarafından gerekli hassasiyet gösterilmekte, ilgili mercilerle iş birliği ve koordinasyon sağlanarak çözüme ulaşılması hedeflenmektedir.

Yapılacak Müracaatların Kapsamı Nedir?

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun uyarınca yapılacak müracaatlar Bakanlık İletişim Merkezimiz tarafından değerlendirilmektedir.

Vatandaşlarımız her türlü istek, şikâyet, ihbar, görüş ve önerilerini içeren başvurularını Bakanlığımızın tüm iletişim seçenekleri kullanılarak ulaştırılabilmektedirler.

Bakanlığımıza başvuru yapacak olan vatandaşlarımızın öncelikle T.C. Kimlik Numaralarının kontrolü yapılmakta ve bu sayede başvurunun sağlıklı bir şekilde tarafımızca alınması sağlanmaktadır. Oluşturduğumuz sistem ile gelen bütün başvurular elektronik ortamda en güvenli şekilde arşivlenmektedir.

Müracaat sahibinin gerekli olan iletişim bilgilerini vermemesi durumunda kendisine müracaatına ilişkin sağlıklı bilgilendirme yapılamaz. Bu amaçla iletişim bilgileri istenmekte ve bu sayede yapılan işlemlerle ilgili bilgilendirme yapılabilmektedir.

Ayrıca vatandaşlarımız sistem üzerinden yaptıkları başvuruları takip edebilmekte, başvurunun hangi aşamada olduğunu görebilmekte ve cevap verildiğinde bilgilendirme amaçlı elektronik posta gönderilmektedir.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Olmayan Talepler

Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler

Madde 13 - Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya kitap, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurusuna konu olamaz.

Özel hayatın gizliliği

Madde 32 - Kişinin izin verdiği haller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.

Ticari sır

Madde 34 - Kanunlarda ticari sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticari ve mali bilgiler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.

Kurum içi düzenlemeler

Madde 36 - Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır. Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır.

Tavsiye ve mütalaa talepleri

Madde 38 - Tavsiye ve mütalaa taleplerine ilişkin başvurular bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.